Credits en auteursrechten

De website "Pierre Bleue du Bocq" is eigendom van Carrières des Nutons - btw BE 0476 666 710 - HR Dinant: 48971 - Rue Ferme du Mont - B-5530 Dorinne.

Pierre Bleue du Bocq is een gedeponeerd handelsmerk (nr. 0896791).

De hele website, haar structuur, foto's, afbeeldingen, teksten, logo's, animaties en slogans zijn eigendom van de auteurs. De rechten van deze website worden beschermd door nationale en internationale wetteksten; deze rechten dienen door elke bezoeker van de website te worden gerespecteerd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Carrières des Nutons en de auteurs is verboden.

Credits voor teksten en foto's

Carrières des Nutons nv
Pierres et marbres de Wallonie ISBN 2-87/143-068-3 (Stenen en marmer uit Wallonië)
Geoffroy Corbisier
Jean-Pierre Focant
Marc Barbay (Image de Marc bvba)

Ontwerp van de website

Concept van de website: Pepper & Koffee
Logo en grafische uitwerking: Pepper & Koffee (op basis van een originele opmaakschets van OS Templates)
Beheer van het e-businessproject: Amaranthe Web Agency
Hosting: Ixiweb